1. Hướng dẫn lắp đặt

STTNội dungTải xuống
1 Hướng dẫn lắp đặt khóa vân tay ADEL 4920icon-download
2 Hướng dẫn lắp đặt khóa vân tay ADEL E7F4icon-download
3 Hướng dẫn lắp đặt khóa vân tay ADEL 8908icon-download
4Hướng dẫn lắp đặt khóa vân tay ADEL 3398, ADEL 788, ADEL 3798icon-download

2. Hướng dẫn sử dụng

STTNội dungTải xuống
1Phần mềm chấm công ZK 5.0icon-download
2Font phần mềm chấm côngicon-download
3Font phần mềm chấm công (dành cho Windows 8 và 10)icon-download
4Phần mềm khóa khách sạn ADELicon-download
5Phần mềm chấm công Mytimeicon-download
6UltraViewer_5.1icon-download
7Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL 4920 (4in1) bản Tiếng Anhicon-download
8Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL 4920 (3in1) bản Tiếng Anhicon-download
9Hướng dẫn sử dụng khóa mật mã ADEL 3798 bản Tiếng Anhicon-download
10Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL US3-8908 bản Tiếng Anhicon-download
11Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL US3-6 bản Tiếng Anhicon-download
12Hướng dẫn sử dụng khóa thẻ, mật mã ADEL 1006 bản Tiếng Anhicon-download
13Hướng dẫn sử dụng khóa thẻ, mật mã ADEL 5600 (12 ký tự)icon-download
14Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL E7F4 bản Tiếng Anhicon-download
15Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL DIY-3398 bản Tiếng Anhicon-download
16Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL 788 bản Tiếng Anhicon-download
17Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL 8908 bản Tiếng Anhicon-download
18Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL 5500 (4in1) bản Tiếng Anhicon-download
19Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay ADEL 5500E (3in1) bản Tiếng Anhicon-download
20Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Dessmann K5 (bản Tiếng Anh)icon-download
21Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Dessmann S510 (bản Tiếng Anh)icon-download
22Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Dessmann S710 Seri (bản Tiếng Anh)icon-download
23Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Dessmann G800FP, G800FPC, G810 (bản Tiếng Anh)icon-download
24Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Dessmann C800 (bản Tiếng Anh)icon-download
25Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Dessmann C510 (bản Tiếng Anh)icon-download
X