Chức năng cơ bản của phần mềm quản lý chấm công

Hiện nay, với sự ra đời của các phần mềm quản lý chấm công đã góp phần trong việc giải quyết bài toán chấm công cho các doanh nghiệp. Dù doanh nghiệp bạn có nhiều chi nhánh hay địa điểm tập trung hoặc phân tán thì với phần mềm này bạn hoàn toàn có thể quản lý 1 cách hiệu quả và tối ưu với nhiều phương thức chấm công mà không mất nhiều thời gian trong quá trình chấm công cũng như tính toán lương cho từng nhân viên.

2207_phan-mem-cham-cong

1. Lưu trữ thông tin về nhân viên:

– Lưu trữ các thông tin cơ bản về nhân viên như Họ tên, Mã nhân viên, Ngày tháng năm sinh, số điện thoại , địa chỉ, ngày vào làm…..

– Thiết lập phân chia khu vực phòng ban cho nhân viên theo sơ đồ hình nhánh thuận tiện cho việc quản lý

2. Chấm công:

– Hệ thống phân ca, lịch làm việc linh hoạt phù hợp với tất cả các hình thức làm việc của nhân viên như làm theo giờ hành chính, làm theo ca đêm, các đơn vị sản xuất theo ca, các nhà hàng, khách sạn, các cửa hàng, showroom….

– Hệ thống đăng ký lịch nghỉ cho nhân viên như nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ không lương….

– Kiểm tra trực tiếp thời gian ra vào của nhân viên, tình trạng đi làm của nhân viên tại mọi thời điểm

– Kiểm tra tình trạng, số lượng nhân viên có mặt, vắng tại thời điểm cần kiểm tra

3. Hệ thống báo cáo, kiểm tra

a) Phần mềm cho phép tạo báo cáo trong khoảng thời gian bất kỳ, theo đối tượng, nhóm người hoặc bộ phận phù hợp với mục đích làm báo cáo, kiểm tra thông tin.

+ Bảng chi tiết chấm công thể hiện tình trạng chấm công, đi sớm về muộn, công tác, nghỉ ốm…….

+ Bảng tổng hợp chấm công

+ Bảng chấm công theo bộ phận

+ Chi tiết chấm công theo ngày

+ Bảng phân ca làm việc

+ Lịch đăng ký nghỉ của nhân viên

b) Báo cáo có thể in trực tiếp từ phần mềm hoặc xuất sang định dạng file Excel để hỗ trợ tính lương hoặc xử lý dữ liệu

4. Tiện ích khác:

– Kiểm tra trực tiếp online nhân viên vừa chấm công

– Hệ thống tin nhắn cho phép gửi tin nhắn đến từng cá nhân hoặc toàn bộ nhân viên khi chấm công.

– Với nhiều cấp độ phân quyền sử dụng phần mềm với các chức năng giới hạn phù hợp với các công ty, đơn vị có nhu cầu phân cấp trong việc quản lý chấm công.

Trả lời