Hướng dẫn xác định thông số của cửa

 

1. Xác định tay khóa, hướng mở cửa.
Nguyên tắc xác định: đứng ngoài cửa (ngoài cửa đi vào trong nhà)
– Bản lề cánh cửa sẽ lắp khóa bên nào thì khóa tay đó.
– Để mở cửa đẩy vào trong là khóa mở vào trong, nếu kéo cửa ra ngoài để mở cửa thì là khóa mở ra
Hoặc có thể lựa chọn theo hình vẽ:
xac-dinh-thong-so-cuaA- Tay trái, đẩy vào
B- Tay phải, đẩy vào
C- Tay trái, mở ra
D- Tay phải, mở ra 
2. Xác định yêu cầu của cửa lắp khóa.
do-rong-do-cua  – Độ rộng đố cửa: khoảng cách từ mép cửa đến đường viền trang trí cánh cửa lắp khóa. Không tính đường viền trang trí.

– Độ dầy đố cửa: độ dầy của cánh cửa nơi lắp khóa

 

Trả lời