Mỹ Đình Plaza

Thế Giới Vân Tay trân trọng gửi tới quý khách hàng danh sách các căn hộ đã sử dụng khóa vân tay ADEL do Thế Giới Vân Tay cung cấp và lắp đặt.

 

Tòa A:

P2312 tòa A, Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Hà Nội- Khóa vân tay ADEL 5500

 

Tòa B:

– P2110 tòa B, Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Hà Nội- Khóa vân tay ADEL 5500

– P1010 tòa B, Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Hà Nội- Khóa vân tay ADEL 5500

– P2112 tòa B, Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Hà Nội- Khóa vân tay ADEL 5500

– P1402 tòa B, Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Hà Nội- Khóa vân tay ADEL 5500(4in1)

– P1012 tòa B, Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Hà Nội- Khóa vân tay ADEL 5500

Trả lời