Trung Yên Plaza

Thế Giới Vân Tay trân trọng gửi tới quý khách hàng danh sách các căn hộ đã sử dụng khóa vân tay ADEL do Thế Giới Vân Tay cung cấp và lắp đặt.

 

– P2001 Trung Yên Plaza- Khóa vân tay ADEL 5500

– P1205 Trung Yên Plaza- Khóa vân tay ADEL 5500(4in1)

– P1706 Trung Yên Plaza- Khóa vân tay ADEL 5500(4in1)

– P0708 Trung Yên Plaza- Khóa vân tay ADEL 5500

Trả lời