HỆ THỐNG THẺ TỪ, THẺ CẢM ỨNG, THẺ MIFARE KHÓA KHÁCH SẠN ADEL

1410_14-10thegioivantay_hethongthetu

I. CÁC LOẠI THẺ BẮT BUỘC PHẢI CÓ:
1. System card:
Hay còn gọi là thẻ hệ thống, lưu trữ các thông tin riêng biệt cho từng hệ thống khóa khách sạn. Thẻ này rất quan trọng với hệ thống khóa khách sạn, mỗi hệ thống khóa khách sạn chỉ có 1 thẻ này. Thẻ này không dùng để mở khóa mà để khởi tạo khóa và đăng ký cho thẻ “Layer Card” và “Program Card”.
2. Program card:
“Program card” là thẻ dùng để lập trình cho hệ thống khóa của khách sạn.
3. Master card:
Thẻ này có thể mở được tất cả các phòng trong hệ thống khóa khách sạn. Thẻ này thường giao cho người quản lỷ khách sạn hoặc phụ trách an ninh trong khách sạn.
4. Clock card:
Thẻ này dùng để thiết lập, cài đặt thời gian cho khóa.
5. Floor card:
Thẻ này còn gọi là thẻ tầng. Mở được các khóa trong tầng của mình, không bị giới hạn về thời gian. Tuy nhiên, thẻ này không mở được khóa khi khóa đã cài chốt ngang bên trong (khi khách thuê phòng đã khóa cửa), hoặc bị đặt chế độ khóa trong (trạng thái lockout)
6. Maid card:
Thẻ này do người dọn phòng sử dụng. Mở được các khóa trong khu vực nhất định, bị giới hạn về thời gian. Thẻ này không mở được khóa khi khóa đã cài chốt ngang ở bên trong (khi khách thuê phòng đã khóa cửa), hoặc bị đặt chế độ khóa trong (trạng thái lockout).
7. Guest card: Thẻ khách
Thẻ khách chỉ mở được khóa quy định, trong khoảng thời gian quy định. Thẻ khách có chức năng báo mất trên phần mềm. Khi mất thẻ này, có thể tạo lại thẻ khách. Thẻ đã bị mất sẽ không còn hiệu lực.
II. CÁC LOẠI THẺ KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÓ
1 . Query card:
Thẻ này dùng để lấy dữ liệu mở khóa trên khóa để đọc trên phần mềm. Mỗi thẻ Query card đọc được tối đa 414 dữ liệu trên khóa. Mỗi hệ thống khóa cho phép sử dụng 2 thẻ Query card.
2. Spare Card:
Thẻ này là thẻ dự phòng dùng cho 1 phòng trong trường hợp khách sạn mất điện hoặc hệ thống trục trặc không tạo được thẻ khách, khi đó dùng thẻ này đưa tạm cho khách để mở khóa và thu hồi lại khi có điện hoặc đã tạo được thẻ khách. Thẻ này cũng tương tự như thẻ khách nhưng không bị giới hạn về thời gian nên sử dụng được nhiều lần. Tối đa 1 phòng tạo được 10 thẻ dự phòng.
3. Emergency card:
Hay còn gọi là thẻ khẩn cấp. Thẻ này mở được tất cả các khóa, không bị giới hạn về thời gian. Khi sử dụng thẻ này mở khóa, khóa sẽ phát ra âm thanh báo động và đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu. Để tắt chế độ này, dùng thẻ bất kỳ đưa vào khóa để tắt hoặc chờ tới khi hết pin.
4. Foreman card:
Thẻ dùng cho người quản lý khu vực, cấp quản lý cao hơn quản lý tầng. Thẻ này mở được tất cả các khóa trong khu vực quản lý. Tuy nhiên, khi khóa đã ở trạng thái gài chốt ngang hoặc bị đặt chế độ khóa tr ong (lockout status) thì không mở được.
5. Lockout card:
Thẻ dùng kết hợp với thẻ Floor card để đưa khóa vào trạng thái Lockout, hạn chế người sử dụng khóa. Khi khóa ở trạng thái này, thì chỉ có thẻ Master, thẻ Emergency là mở được khóa. Để hủy trạng thái này, sử dụng lại thẻ Floor card và thẻ lockout.
6. Inhibit card:
Thẻ này dùng kết hợp với thẻ Floor card để xóa toàn bộ thông tin về thẻ khách trong khóa như xóa số phòng. Khóa sau khi bị xóa thông tin về thẻ khách thì cần phải cài đặt lại thông tin về phòng.
7. Meeting card:
Thẻ này dùng kết hợp với thẻ Floor card để cài đặt chế độ ra vào tự do cho khóa. Khi khóa ở chế độ ra vào tự do, khóa mở được mà không cần dùng thẻ, đèn xanh sẽ nhấp nháy mỗi 3 giây. Đưa thẻ có thể mở được khóa vào là chế độ ra vào tự do sẽ bị hủy.

Trả lời