Sky City- 88 Lang Ha

Thế Giới Vân Tay trân trọng gửi tới quý khách hàng danh sách các căn hộ đã sử dụng khóa vân tay ADEL do Thế Giới Vân Tay cung cấp và lắp đặt.

Tòa A:

– P1506 tòa A, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL 4920

– P2007 tòa A, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL 4920

– P0505 tòa A, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL US3-8908

– P1504 tòa A, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL 4920

– P1604 tòa A, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL 4920

– P2806 tòa A, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL US3-8908, 3398

– P2806 tòa A, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL 3398

– P2006 tòa A, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL 5500(4in1)

– P2206 tòa A, Sky City 88 Láng Hạ– Khóa vân tay ADEL 4920

– P1703 tòa A, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL 3798

– P2505 tòa A, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL 3398

– P1412 tòa A, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL 8908

– P1708 tòa A, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL 4920

 

Tòa B:

P2610 tòa B, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL US3-8908

P12A01 tòa B, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL 4920

P2802 tòa B, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL 4920

– P2507 tòa B, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL US3-8908

– P0704 tòa B, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL 5500

– P1802 tòa B, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL US3-8908

– P2406 tòa B, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL 4920

– P1401 tòa B, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL 8908, CB20

– P2401 tòa B, Sky City 88 Láng Hạ– Khóa vân tay ADEL 8908

– P1112 tòa B, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL E7F4

– P1707 tòa B, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL 4920

– P1407 tòa B, Sky City 88 Láng Hạ- Khóa vân tay ADEL 4920

Trả lời